Konsultasjon

Det er begrenset tid under legetimen. Ta opp hovedproblemet ditt først.

Har du flere ting å ta opp, bruk første del av konsultasjonen på å prioritere listen din sammen med legen. Er det for mye å rekke over, kan dere avtale ny konsultasjon.

Spør opp igjen hvis det er noe du ikke forstår.

Ved ønske om småkirurgi (Fjerning av føflekker, fettkuler, skin tags mm) og ved Gyn sjekk (Celleprøve, innsetning/fjerning av spiral, P-stav) bes du bestille dobbeltime.

Er du ikke fornøyd med legen din? Ta det opp med legen og bytt dersom du tenker at det er hensiktsmessig. Vi ønsker velkommen konstruktiv kritikk, for å kunne gi bedre helsehjelp og er avhengig av tilbakemeldinger.

Det kan være akutt syke pasienter eller henvendelser fra f.eks. hjemmesykepleien som ikke kan vente som gjør at legen blir ytterligere forsinket. Vi ber om forståelse for dette. Har du ventet i over 30 minutter er det ok om du forhører deg i resepsjonen.