Prisliste

Legene på Akerselva Medisinske Senter kan tilby medisinske uttalelser til diverse formål. Kostnaden må pasienten dekke selv, da Folketrygden ikke betaler for slik attester/erklæringer.

Legeerklæring basert på spesielle skjema

 • Førerkortattest 650,-
 • Legeerklæring ved oppfostrelse av andres barn eller adopsjonssøknad 650,-
 • Aspiranter til politi- og lensmannsetaten og elever til politiskolen 950,-
 • Legeundersøkelse vedr. skolegang i kriminalomsorgen 650,-
 • Legeerklæring til transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort) 350,-
 • Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 350,-
 • Schengenattest for medikamenter ved utenlandsreise 150,-


Generelle legeerklæringer

 •  Inntil 5 minutters arbeid : 175,-
  Eks. bekreftelse på termin, fravær fra skolen o.l.
 • Inntil 10 minutters arbeid: 250.-
  Eks. tilpasset undervisning/eksamen, attest til forsikringsselskap o.l.
 • Inntil 15 minutters arbeid: 350,-
  Eks. attest til søknad om kommunale tjenester, medisinoversikt på engelsk, o.l.

 

Det er viktig å være oppmerksom på følgende:

 • Dersom en attest vil kreve mer enn 15 min for å utarbeide, skal legen opplyse om pris i forkant.
 • Betaling for legeerklæringer og attester inngår ikke i frikortgrunnlaget.
 • Dersom legeerklæring skal sendes per post, tilkommer ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr hvis ikke annet er avtalt.
 • Uavhentede legeerklæringer faktureres og sendes til bestiller etter en måned. Da tilkommer ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr.