Prøvesvar

Behandlingstiden for prøvesvar vil variere. Vi forsøker å gi tilbakemeldinger så snart vi kan, men for en del prøver er det lang svartid fra laboratoriet hvor prøvene sendes.

  • Blodprøver: Inntil 2 uker
  • Celleprøver: Inntil 3 uker
  • Vevsprøver/biopsi: Inntil 3 uker
  • Røntgensvar/MR: Inntil 3 uker – bestill legetime til gjennomgang av disse.

For å begrense telefonkøene, ber vi om at pasienter ikke ringer for å etterlyse prøvesvar før disse fristene er overskredet.